Pieter Broos Toernooi 2023

Op 6 augustus werd het inmiddels traditionele Pieter Broos Toernooi  gespeeld. Het Pieter Broostoernooi is een bijzondere wedstrijd, waarbij niet het winnen van wedstrijden cenraal staat. Van elke speler worden de gescoorde punten genoteerd ook als je de partij verliest (maximaal 13 dus). De optelsom van de gecoorde punten plus de leeftijd bepalen wie uiteindelijk de wedstrijd wint. De ouderen krijgen dus een steuntje in de rug.

Het toernooi wordt gewaardeerd zoals ook deze keer weer uit de deelname blijkt. 32 spelers hadden zich aangemeld en trotseerden de regen. Vele jaren hebben we in de warte en de zon kunnen spelen: dit jaar kwam de regen met bakken uit de hemel. Het heeft vrijwel de hele tijd pijpenstelen geregend.

Bij binnenkomst kreeg elke speler een munt waarvoor een kopje koffie of thee kon worden gehaald bij de bar.

PB-toernooi

Bij de opening gingen de wensen en gedachten van Harrie nog uit naar Kees van den Bersselaar prominent lid van de evenementencommmmissie die zeer ernstig ziek in het ziekenhuis lag en zijn familie.

Bijzonder was deze keer, dat Walter een reeks van fraaie protretten geschilderd door Pieter in de hal had opgehangen. Dat gaf ons weer een nieuwe kijk op de talenten van Pieter.

Tijdens de dag werd op verschillende manieren gezorgd voor de inwendige mens en Walter Broos, een neef van Pieter Broos, bakte gedurende de dag een aantal verse oliebollen. Dat ging er zeker in. Zijn tante Annie, de enige nog levende zus van Pieter en op hoge leeftijd, maakte de reis vanui haar woonplaats Vlijmen speciaal was weer aanwezig om de prijzen uit te reiken. Op de foto hiernaast zit ze naast de uiteindelijke winnaar Piet de Kort.

Voorafgaande aan de prijsuitreiking werd gezamenlijk gelunched met soep en broodjes, verzorgd door de barcommissie.

Dus alles bij elkaar zorgde weer voor een onvergetelijke dag.

Piet de Kort was de terechte en trotse winnaar en met hem nog 8 andere prijswinnaars. Jolanda Horrevorts, verreweg de jongste deelnemer, heeft een abonnement op de aanmoedigingsprijs voor dames (een door tanta Annie zelf gebreide sjaal) die zij met maar liefst twee gewonnen wedstrijden toch voor de derde keer won. Kees Soeterings, die behalve als speler ook als fotograaf de gebeurtenissen vastlegde, wist zijn jeugdige uitstraling om te zetten in de eveneens door tanta Annie beschikbaar gestelde fles wijn als aanmoedigingsprijs voor heren.